Rururugakuen Soft Diatomite Bath Mat
Product Name: Rururugakuen Soft Diatomite Bath Mat
Model No.: 9-7713-8
Size: • 闊度: 60cm • 高度: 39cm • 厚度: 0.4cm
Material: • 硅藻土 (41-50%) • 合成乳膠 • PU
Product Description: • 不含石棉成份, 天然無毒 • 柔軟舒適、輕巧、不會碎裂、容易捲起收納 • 消臭力強勁 • 瞬乾吸水力, 防霉防滑 • 清洗方便, 用溫水手洗或機洗, 洗淨後吊掛在通風處自然吹乾即可
Safety Warning: 請在成人指導下使用